top of page
Икономична доставка за днес

Курир преузима пошиљке са адресе пошиљаоца и доставља их на адресу примаоца. Курирска служба " Економска достава " има рок до краја радног дана .  


Искористите нашу онлајн курирску апликацију и наручите "Економични градски курир" са гарантованим роком испоруке у току радног дана можете наручити до 13:00 часова .

Пошиљка се испоручује у року од 3 сата...

Доставка за 3 часа
Доставка за 90 минути

Пошиљка се доставља на најбржи могући начин, у року од 90 минута...

Доставка за 2 дни

Испорука до краја наредног радног дана....

bottom of page