top of page

Цена пошиљке се обрачунава на следећи начин:

1.  Одредите која пошиљка спада у коју од четири категорије

Документи - отпрема докумената формата А4
Достава 30к20к20цм.
  - Пошиљка максималних димензија до 30к20к20 цм.
Достава 60к30к30цм. - Испорука максималних димензија до 60к30к30 цм.
Достава 150к40к40цм. - Пошиљка дужине до 1,5 м и преносива одједном.
Достава 200к50к50цм. - Пошиљка до 2 м. дужине и не више од 5 ком. пакети.

 

2. Одредите адресе за преузимање и доставу у коју зону спадају. Зоне се одређују према       махала у Софији, сваки кварт спада у одређену област.

 

3. Отворите табелу Документи, Пошиљка 30к20к20цм., Пошиљка 60к30к30цм., Пошиљка 150к40к40цм. или Пошиљка 200к50к50 цм у зависности од пошиљке. Проверите бројеве подручја преузимања и испоруке. 

** Табела цена је само за град Софију и оближња насеља око Софије. Можете израчунати цену испоруке за другу локацију користећи калкулатор

НАДБАВКИ

Фиксиран час

Фиксиран час за взимане или доставяне – интервал 30 минути. За стандартна и икономична доставка фиксираният час не може да бъде по-ранен от 3 часа от момента на заявяването

Връщане на оригиналната обратна разписка с оригинални име и подпис на получателя до 24 ч.

Доставка с връщане на пратка към изпращача в същия ден. Срокът за връщане е идентичен със срока на заявената основна доставка и започва да тече след доставянето и. Пратката за връщане обратно, трябва да може да бъде взета в момента да доставянето на основната пратка. 

Наложен платеж 
Делегирана задача 
Входящ номер  

Вземане на входящ номер при доставяне на пратката и връщането му до подателя на следващия работен ден.

Връщане на документи

Доставка с връщане на обратни документи, приемо-предавателен протокол или друг документ, приложен в пратката, който е необходимо получателят да даде обратно на куриера, в момента на доставянето. Срокът за връщане на обратните документи е до края на следващият работен ден след доставянето на пратката.

bottom of page