top of page

Правила о приватности

Обавезне информације о правима лица за заштиту података (обавештење о приватности)

 


Информације о администратору личних података

 1. Назив Директ.БГ ЕООД

 2. УИЦ / БУЛСТАТ: 175413462   

 3. Седиште и адреса управе: Софија 1309, ул. Рајна Књагиња 7/1

 4. Е-маил:  оффице@дирецт.бг

 5. Телефон: 02  928 98 98

 

Подаци о надлежном надзорном органу

 

 1. Назив: Комисија за заштиту података о личности

 2. Седиште и адреса управе: Софија 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров ” № 2

 3. Подаци за преписку: Софија 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров ” № 2

 4. Телефон: 02 915 3 518

 5. Емаил:  кзлд@говернмент.бгкзлд@цпдп.бг

 6. Веб сајт:  ввв.цпдп.бг
   

Директ.БГ ЕООД послује у складу са Законом о заштити података о личности и Уредбом (ЕУ) 2016/679 Европског парламента и Савета од 27. априла 2016. године о заштити појединаца у погледу обраде личних података и о слободном кретање таквих података. 

Основи за прикупљање, обраду и чување ваших личних података
 

Уметност. 1.  (1)  Дирецт.БГ ЕООД прикупља и обрађује Ваше личне податке у вези са пружањем транспортних и курирских услуга приликом склапања уговора са компанијом у складу са чл. 6, ст. 1, Уредба (ЕУ) 2016/679, а посебно на основу следећег:

 • Експлицитна сагласност добијена од вас као клијента;

 • Испуњење обавеза Дирецт.БГ ЕООД по уговору са Вама;

 • Поштовање законске обавезе која важи за Дирецт БГ ЕООД;

 • За потребе легитимног интереса Дирецт.БГ ЕООД.

(2)  Дирецт.БГ доо је администратор личних података у вези са вашим подацима као корисника наших услуга. Што се тиче личних података које пружате користећи наше услуге, Дирецт.БГ ЕООД делује као обрађивач личних података.


Циљеви и принципи у прикупљању, обради и чувању ваших личних података

Уметност. 2. (1)  Дирецт.БГ доо прикупља и обрађује личне податке које нам доставите у вези са коришћењем наших услуга, укључујући и за следеће сврхе:

 • креирање профила и пружање пуне функционалности у пружању наших услуга

 • индивидуализација уговорне стране;

 • рачуноводствене сврхе;

 • статистичке сврхе;

 • заштита поштанске безбедности;

 • обезбеђивање реализације додељене курирске или транспортне услуге и тачније датих података за пошиљаоца и примаоца ваше пошиљке;

 • слање информативних порука, препорука за унапређење коришћења платформе и сл.

 • побољшање и индивидуализација услуге нудећи вам одговарајуће понуде за обнављање и друге производе и услуге који би вас могли занимати;

 

  (2)  Дирецт.БГ доо поштује следеће принципе у обради ваших личних података:

 • законитост, добра вера и транспарентност;

 • ограничење сврхе обраде;

 • релевантност за сврхе обраде и минимизирања прикупљених података;

 • тачност и ажурност података;

 • ограничење складиштења у циљу постизања циљева;

 • интегритет и поверљивост обраде и обезбеђивање одговарајућег нивоа безбедности личних података.

 

(3)  Приликом обраде и чувања личних података, Директ.БГ ЕООД може да обрађује и чува личне податке у циљу заштите следећих легитимних интереса:

 • испуњавање својих обавеза према Националној агенцији за приходе, Министарству унутрашњих послова и другим државним и општинским органима.


Које врсте личних података Дирецт.БГ ЕООД прикупља, обрађује и чува?

Уметност. 3. (1)  Дирецт.БГ ЕООД обавља следеће операције са личним подацима у следеће сврхе:

 • Регистрација корисника на веб страници у вези са додељивањем курирске или транспортне услуге - сврха ове операције је креирање профила који ће бити повезан са услугом која се користи и управљање садржајем услуге преко клијентског панела, према вашем личне жеље.

 • Додељивање једног налога за извршење без корисничког профила - сврха ове операције је закључивање и извршење уговора о једнократном извршењу. Уговор се сматра закљученим предајом поштанске пошиљке куриру.

 • Слање информативних порука – сврха ове активности је да администрира процес слања порука корисницима које се односе на побољшања или промене у услугама.

 • Слање билтена (билтена) – сврха ове операције је да се администрира процес слања билтена корисницима који су изјавили да желе да примају;

 • Подаци о локацији - ако сте извршилац налога из система, ваша локација ће бити подељена са особом задуженом за вашег администратора, као и са наручиоцем чији налог извршавате.


  (2)  Дирецт.БГ ЕООД обрађује следеће категорије личних података и информација у следеће сврхе и по следећим основама:

 • Подаци: Ваши лични подаци (име и презиме, адреса, е-маил, телефон)

  • Сврха за коју се подаци прикупљају:  1) Регистрација корисника; 2) Остваривање контакта са корисником и слање информација њему, укључујући по жељи - слање билтена и рекламних порука; 3) Обављање комерцијалне делатности предузећа, односно преузимање пошиљке са тачне адресе од назначене контакт особе и броја телефона, као и за доставу одређеном примаоцу.

  • Основи за обраду ваших личних података  - Обављање својих легалних комерцијалних активности у складу са важећим законодавством, укључујући и као оператер који пружа неуниверзалне поштанске услуге, прихватањем општих услова и регистрације на веб страници и доделом уговора о извршењу, између Директ.БГ ЕООД и Вас креирате уговорног односа, по ком основу обрађујемо ваше личне податке - чл. 6, ст. 1, стр. (б) ГДПР.
    

 • Додатни подаци које сте дали  - Приликом наручивања одређене поруџбине, ако желите, можете додати информације за које сматрате да су потребне и важне  правилног извршења налога и товарног листа на њега.

  • Сврха за коју се подаци прикупљају:  Допуна информација за правилно извршење испоруке или документовање исправног дизајна товарног листа.

  • Основи за обраду података:  Прихватањем општих услова, регистрацијом на сајту и доделом налога за извршење, између Дирецт.БГ ЕООД и Вас се ствара уговорни однос на основу којег обрађујемо Ваше личне податке – чл. 6, ст. 1, стр. (б) ГДПР.
    

 • Остали подаци које Дирецт.БГ ЕООД обрађује  - Не прикупљамо и не обрађујемо ваше друге личне податке.
   

 • Ваши подаци о издавању рачуна физичком лицу  - Ако желите да вам се изда рачун у својству физичког лица, морате навести свој јединствени грађански број.

  • Сврха за коју се подаци прикупљају:  Издавање рачуна за плаћање по уговору о пружању курирских или транспортних услуга.

  • Основи за обраду ваших личних података  - Прихватањем општих услова и регистрацијом на сајту, или приликом доделе налога за извршење, између Директ.БГ ЕООД и Вас настаје уговорни однос на основу којег обрађујемо Ваше личне податке - чл. 6, ст. 1, стр. (б) ГДПР.
    

(3)  Дирецт.БГ ЕООД не прикупља и не обрађује личне податке који се односе на следеће:

 • открити расно или етничко порекло;

 • открити политичка, верска или филозофска уверења или чланство у синдикату;

 • генетски и биометријски подаци, здравствени подаци или подаци о сексуалном животу или сексуалној оријентацији.
   

(4)  Личне податке Дирецт.БГ ЕООД прикупља од лица на која се односе.

(5)  Компанија не врши аутоматизовано доношење одлука о подацима.


Рок чувања ваших личних података

Уметност. 4. (1)  Директ.БГ ЕООД чува ваше личне податке на период не дужи од постојања вашег налога на веб страници. Након истека овог периода, Дирецт.БГ доо води неопходну бригу да избрише и уништи све ваше податке без непотребног одлагања.

(2)  Дирецт.БГ ЕООД вас обавештава у случају да период складиштења података треба да се продужи како би се испунили циљеви, испунио уговор, с обзиром на легитимне интересе Дирецт.БГ ЕООД или друго.

(3)  Дирецт.БГ ЕООД чува личне податке које је неопходно чувати на основу важећег законодавства за релевантни период, који може премашити период постојања ваше регистрације.


Пренос ваших личних података на обраду

Уметност. 5. (1)  Директ.БГ ЕООД може, по сопственом нахођењу, пренети део или све ваше личне податке обрађивачима личних података за потребе обраде у складу са захтевима Уредбе (ЕУ) 2016/679.

(2)  Директ.БГ ЕООД вас обавештава у случају намере да део или све ваше личне податке пренесете у треће земље или међународне организације.


Ваша права на прикупљање, обраду и чување ваших личних података 

Повлачење сагласности за обраду ваших личних података 

Уметност. 6. (1)  Ако не желите да све или део ваших личних података настави да обрађује Дирецт.БГ доо за специфичне или све сврхе обраде, можете у било ком тренутку повући своју сагласност за обраду попуњавањем обрасца на свом профилу или по захтеву у слободном тексту.

(2)  Директ.БГ ЕООД може од вас тражити да потврдите свој идентитет и идентитет код особе на коју се подаци односе.

(3)  Повлачењем сагласности за обраду личних података, која је обавезна за креирање и одржавање ваше регистрације за коришћење услуга, ваш налог ће постати неактиван.


Право приступа

Уметност. 7. (1)  Имате право да од Директ.БГ ЕООД затражите и добијете потврду да ли се обрађују лични подаци који се односе на Вас.

(2)  Имате право приступа подацима у вези са тим, као и информацијама које се односе на прикупљање, обраду и чување ваших личних података.

(3)  Дирецт.БГ доо Вам доставља, на захтев, копију обрађених личних података који се односе на Вас, у електронском или другом одговарајућем облику.

(4)  Омогућавање приступа подацима је бесплатно, али Дирецт.БГ ЕООД задржава право да наплати административну таксу у случају понављања или прекомерног захтева.


Право на исправку или допуну

Уметност. 8.  Нетачне или непотпуне личне податке који се односе на вас можете исправити или попунити директно преко вашег профила на веб страници или подношењем захтева Дирецт.БГ ЕООД.


Право на брисање („да будем заборављен“)

Уметност. 9. (1)  Имате право да захтевате од Дирецт.БГ ЕООД брисање личних података који се односе на Вас, а Дирецт.БГ ЕООД има обавезу да их избрише без непотребног одлагања, када постоји неки од следећих разлога:

 • лични подаци више нису потребни за сврхе за које су прикупљени или на други начин обрађени;

 • Повукли сте своју сагласност на којој се заснива обрада података и не постоји други правни основ за обраду;

 • Имате приговор на обраду личних података који се односе на вас, укључујући и за потребе директног маркетинга, и не постоје легитимни разлози да обрада има предност;

 • лични подаци су обрађени незаконито;

 • лични подаци морају бити обрисани како би се испунила законска обавеза према праву ЕУ или закону државе чланице, који се примењује на Дирецт.БГ ЕООД;
   

  (2)  Дирецт.БГ ЕООД није у обавези да избрише личне податке ако их чува и обрађује:

 • остваривање права на слободу изражавања и права на информисање;

 • да се придржава законске обавезе која захтева обраду предвиђену законима ЕУ или државе чланице који се примењују на администратора или за обављање задатка од јавног интереса или у вршењу службених овлашћења која су му дата;

 • из разлога јавног интереса у области јавног здравља;

 • за потребе архивирања у јавном интересу, за научна или историјска истраживања или за статистичке сврхе;

 • за успостављање, остваривање или одбрану правних захтева.

 • ради заштите поштанске безбедности у погледу помоћи у откривању прекршаја и кривичних дела почињених над или преко поштанске мреже.
   

(3)  Да бисте остварили своје право на „заборав“, потребно је да поднесете захтев путем опције у вашем профилу или писмени захтев упућен Директ.БГ ЕООД, као и да проверите свој идентитет и идентитет са особом на коју се подаци односе до Дирецт.БГ ЕООД тако што ћете на лицу места показати своју личну карту ради идентификације и по потреби унети своје податке за пријаву у профил носиоца података запосленом у Дирецт.БГ ЕООД.

(4)  Дирецт.БГ ЕООД не брише податке које има законску обавезу да чува, укључујући и заштиту у вези са судским захтевима против њега или доказ о њиховим правима.


Право ограничења

Уметност. 10.  Имате право да захтевате од Дирецт.БГ ЕООД да ограничи обраду података који се односе на Вас када:

 • оспорити тачност личних података за период који омогућава Дирецт.БГ ЕООД да провери тачност личних података;

 • обрада је незаконита, али не желите да се ваши лични подаци избришу, већ само да се ограничи њихова употреба;

 • Дирецт.БГ ЕООД више не треба лични подаци за потребе обраде, али су вам потребни за успостављање, остваривање или заштиту ваших правних потраживања;

 • Уложили сте приговор на обраду до провере да ли правни основ Дирецт.БГ ЕООД има предност над вашим интересима.

 

Право на преносивост

Уметност. 11. Можете у било ком тренутку преузети податке који се чувају и обрађују за Вас у вези са коришћењем услуга Дирецт.БГ ЕООД, директно преко Вашег налога или захтевом путем мејла.


Право на примање информација

Уметност. 12.  Можете затражити од Дирецт.БГ ЕООД да вас обавести о свим примаоцима којима су лични подаци откривени. Дирецт.БГ ЕООД може одбити да пружи ове информације ако би то било немогуће или би захтевало несразмеран напор.


Право на приговор

Уметност. 13.  У сваком тренутку можете уложити приговор на обраду личних података од стране Директ.БГ ЕООД, који се односе на вас, укључујући и ако се обрађују за потребе профилисања или директног маркетинга.


Ваша права у случају нарушавања безбедности ваших личних података

Уметност. 14. (1)  Уколико Директ.БГ ЕООД утврди нарушавање безбедности Ваших личних података, које може представљати висок ризик по Ваша права и слободе, обавестићемо Вас без непотребног одлагања о повреди, као и о мерама које су предузете или се предузимају. Бити узет.

(2)  Дирецт.БГ ЕООД није у обавези да Вас обавести ако:

 • је предузео одговарајуће техничке и организационе мере заштите у погледу података на које је дошло до повреде безбедности;

 • је накнадно предузео кораке да осигура да кршење не представља велики ризик по ваша права;

 • обавештење би захтевало несразмеран напор.

 

Лица којима се достављају ваши лични подаци

Уметност. 15.  За испоруку и након Вашег захтева, Дирецт.БГ доо доставља потребне информације извршиоцу или подизвођачу, који има право да ове информације достави трећем лицу када је то потребно у вези са извршењем налога и само када ће то од њега захтевати треће лице у уговору.

Уметност. 16.  Администратор не преноси ваше податке у треће земље.

Остале одредбе

Уметност. 17.  У случају кршења ваших права из горе наведених или важећих закона о заштити података, имате право да поднесете жалбу Комисији за заштиту података на следећи начин:

 1. Назив: Комисија за заштиту података о личности

 2. Седиште и адреса управе: Софија 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров ” № 2

 3. Подаци за преписку: Софија 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров ” № 2

 4. Телефон: 02 915 3 518

 5. Емаил:  кзлд@говернмент.бгкзлд@цпдп.бг

 6. Веб сајт:  ввв.цпдп.бг

 

Уметност. 18.  Сва своја права у вези са заштитом ваших личних података можете остварити путем било ког обрасца који садржи изјаву о томе и идентификује вас као власника података.

 

Уметност. 19.  Ако се сагласност односи на пренос, руковалац ће описати могуће ризике преноса података у треће земље у одсуству одлуке о адекватној заштити и одговарајућим правним лековима.

Уметност. 20 (1).  Када доделите Дирецт.БГ ЕООД да обрађује личне податке треће стране за потребе коришћења услуге, Дирецт.БГ ЕООД делује као обрађивач личних података.

(2).  У случајевима из ст. 1, Дирецт.БГ ЕООД делује само по вашим упутствима као корисник услуге и само у мери у којој може имати контролу над личним подацима које обрађујете. Директ.БГ ЕООД нема контролу над садржајем и подацима које Ви као корисник услуге одлучите да отпремите на сервис (укључујући и да ли ови подаци укључују или не укључују личне податке). У овом случају Дирецт.БГ ЕООД нема никакву улогу у процесу одлучивања да ли корисник користи услугу за обраду података о личности, у које сврхе и да ли су заштићени. Сходно томе, одговорност Дирецт.БГ ЕООД у овом случају је ограничена на 1) поштовање упутстава корисника услуге према уговору и општим условима и 2) пружање информација о сервису и функционалностима преко његовог интерфејса.


СЛУЖБЕНИК ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА

Службеник за заштиту личних података: Кирил Бедрож, адреса: Софија 1309, ул. Рајна Књагиња 7/1,  емаил: оффице@дирецт.бг,
тел.: 0878789898

bottom of page