Delegatecourier logo | Delegate courier | Delegate куриер
Заяви нова поръчка
Справка за поръчки
Моя профил
Издадени фактури

Поръчай  куриер онлайн 

Образци
Архив на всички пратки. Пълна информация за доставките.
Налоени плаежи
Запаметявай редовните си поръчки и заявявай повторно от запазените обраци.

Справка за изплатените наложени платежи

Данни за фактура, адрес за кореспонденция, смяна на парола

Справка за издадените месечни фактури и детайлни справки за таксуваните поръчки