Delegatecourier logo | Delegate courier | Delegate куриер

Пратката се доставя директно от подател до получател по възможно най-бързия начин с гарантиран срок за доставка 

до 90 мин. от заявяването.