top of page

The price of a shipment is calculated as follows:

1.  Determine which shipment falls into which of the four categories

Documents - A4 document shipment
Shipping 30x20x20cm.
  - Shipment with maximum dimensions up to 30x20x20 cm.
Shipping 60x30x30cm. - Shipment with maximum dimensions up to 60x30x30 cm.
Shipping 150x40x40cm. - Shipment up to 1.5 m long and portable at once.
Shipping 200x50x50cm. - Shipment up to 2 m. length and not more than 5 pcs. packages.

 

2. Determine the collection and delivery addresses in which zone they fall. The zones are determined according to       neighborhoods in Sofia, each neighborhood falls into a certain area.

 

3. Open the table Documents, Shipment 30x20x20cm., Shipment 60x30x30cm., Shipment 150x40x40cm. or Shipment 200x50x50 cm, depending on the shipment. Check the pick-up and delivery area numbers. 

** The price table is only for the city of Sofia and the nearby settlements around Sofia. You can calculate the delivery price for another location using the calculator

НАДБАВКИ

Фиксиран час

Фиксиран час за взимане или доставяне – интервал 30 минути. За стандартна и икономична доставка фиксираният час не може да бъде по-ранен от 3 часа от момента на заявяването

Връщане на оригиналната обратна разписка с оригинални име и подпис на получателя до 24 ч.

Доставка с връщане на пратка към изпращача в същия ден. Срокът за връщане е идентичен със срока на заявената основна доставка и започва да тече след доставянето и. Пратката за връщане обратно, трябва да може да бъде взета в момента да доставянето на основната пратка. 

Наложен платеж 
Делегирана задача 
Входящ номер  

Вземане на входящ номер при доставяне на пратката и връщането му до подателя на следващия работен ден.

Връщане на документи

Доставка с връщане на обратни документи, приемо-предавателен протокол или друг документ, приложен в пратката, който е необходимо получателят да даде обратно на куриера, в момента на доставянето. Срокът за връщане на обратните документи е до края на следващият работен ден след доставянето на пратката.

bottom of page