top of page
Изпъление на делегирани задачи

Изпълнение на делегирани задачи

Оптимизирайте времето си правилно, делегирайте част от задълженията си. 

   Съвременната бизнес среда е доста динамична, това рефлектира и върху служителите, които, за да успеят да се справят с тази динамична среда, трябва много добре да приоритизират задачите и да оптимизират времето си. 

Ние знаем колко е трудно това и за това създадохме услугата „Делегирана задача“. Тази услуга Ви позволява да делегирате част от задълженията си на нас, вместо да губите от ценното си време за маловажни неща. В това забързано ежедневие понякога е доста трудно да организиращ задълженията си на работното място, а да не говорим и когато прибавим към тях личните ангажименти.

 Необходимо е да отидете да входирате документ в дадена институция, но имате важна среща, пред Вас се отварят два варианта - да отидете да входирате документите и да закъснеете за срещата или да оставите входирането на документи за след срещата, но пък тогава има вероятност администрацията вече да е затворила. Ето тук идваме ние с услугата „делегирана задача“. Ние можем лесно да дойдем до Вас, да вземем документите за входиране и да ги внесем в дадената институция, докато Вие сте на среща. След това ще Ви доставим входящият номер. 

Това е само един от примерите, колко полезна може да бъде тази услуга. Тя позволява да бъде използвана от всеки, в редица случаи - съгласуване на проектна документация, заверка на документи, нотариална заверка на пълномощни, придвижване на документи, входиране на документи при ЧСИ, входиране на дела в СГС, СРС и т.н., доставка и заверяване на фактури, доставка на застрахователни полици, изпращане на пълномощно до митници, взимане на удостоверение за актуално състояние и още много...

 Предимството на услугата „делегирана задача“ е, че посредством нея може да скъсите времето за изпълнение на задачите си. Чрез нея, Вие може да делегирате задача на няколко наши служители едновременно,като по този начин е възможно да свършите всичко само за няколко часа. Възможно е да изпратите един човек да входира документи в дадена институция, друг да вземе договор от клиент или да завери фактури при счетоводството и всичко това докато Вие вършите останалите си задължения. 

  Всичко това изглежда доста футуристично, нали? Но вече е факт. Делегирайте ни задълженията си и ние ще ги изпълним вместо Вас, още днес! 

bottom of page