top of page
Входиране на документи

Входиране на документи

   Българската администрация е изключително тромава. На всички ни се е случвало да се сблъскаме с нея. Несъмнено доста нерви се похабяват, за да успееш да входираш един документ или да подадеш едно уверение или молба. Препращат те от дирекция в дирекция и все едно, никой не знае какво се случва и къде точно трябва да отидеш. А да не говорим, да трябва да входираш три или четири документа. 

За да не губите времето и нервите си може да се възползвате от услугата „делегирана задача“, самата услуга е създадена за хора със забързано ежедневие, които не могат да си позволят размотаване или просто за хора, които имат да свършат редица задължения по едно и също време. 

  Входирането на документи е неизбежен процес, в България все още онлайн системата за входиране на документи може да се каже, че изобщо я няма, а в институциите, в които има такива система, тя изискват задължително документите да бъдат представени и в оригинал. Много от хората и фирмите се обръщат към куриерска фирма за изпращането на документите към институциите. Но повечето куриерски фирми само доставят тези документи и когато се изисква изчакване за обработка на документите и взимане на входящ номер, не могат да бъдат полезни. В тези случаи, човек от организацията трябва да отиде да входира документите с което действие, нарушава цялостния си работен процес. Ето за това ние Ви предоставяме услугата делегирана задача. Чрез нея наш куриер ще достави документите до институцията, ще изчака тяхната обработка и входиране, ще вземе входящия номер и ще Ви го достави в рамките на деня.  

 Много често изискванията на институциите за входиране се променят и те изискват различен набор от документи. В подобен случай ние ще се върнем, за да вземем всички документи от Вас и ще ги входираме още на същия ден. 

Може би се питате при входирането на документи не се ли изисква пълномощно на лицето, което трябва да входира дадения документ. Много малко от институциите и при много малко от процедурите се изисква такова пълномощно. Ако се изисква пълномощно и изпращате често документи за входиране може да изготвите пълномощно към куриерската фирма, като я упълномощавате да входира документи в институции от Ваше име.

  Услугата входиране на документи е подходяща и за фирми със седалище извън София, ние можем да внесем документите Ви вместо Вас. Без да се налага да изпращате Ваш служител в командировка до София, само за да  входира един документ. 

Цена на пратка се изчислява по следния начин:

1.  Определете пратката, в коя от четирите категории попада

Документи - Документна пратка формат А4
Пратка 30x20x20см.  - Пратка с максимални размери до 30x20x20 см.
Пратка 60x30x30см. - Пратка с максимални размери до 60x30x30 см.
Пратка 150x40x40см. - Пратка до 1.5 м. дължина и наведнъж преносима.
Пратка 200x50x50см. - Пратка до 2м. дължина и с не повече от 5 бр. пакети.

 

2. Определете адресите на взимане и доставяне, в коя зона попадат. Зоните се определят според           кварталите в София, всеки квартал попада в определена зона.

 

3. Отворете в Ценовите таблици, таблицата Документи, Пратка 30x20x20см., Пратка 60x30x30см., Пратка 150x40x40см. или Пратка 200x50x50см., според това каква е пратката. Засечете по номерата на зоните за взимане и доставяне. 

** Ценовата таблица е само за гр. София и близките населени места около София. Може да изчислите цената на доставка за друго населено място, чрез калкулатора

bottom of page