Куриер

Годишната данъчна декларация се попълва от всички физически лица, които през годината са получили доход като едноличен търговец, от лица, които са плащали патентен данък, лица, които са дали или получили заем/и от дружества или граждани с размер на общо над 10 000 лв. или има непогасени остатъци общо над  40 000 лв. от дадени или получени заеми през годината или през предходните пет години, лица, които притежават дялови участия и акции в дружества и недвижима собственост в чужбина и лица, придобили доходи от източници в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък. 

Годишна данъчна декларация не се подава за доходи от трудови договори, за необлагаемите доходи , както и за доходи, които са обложени с окончателен данък, като доходи от лихви по банкови сметки от България. 

Годишна данъчна декларация за физически лица се подава всяка година до 30 април, за предходната година, ако искате да подадете данъчната декларация по куриер, на място в определени пощенски станции срещу входящ номер или в офиса на НАП по постоянен адрес. Ако искате да го направите онлайн, това може да се случи до 31 март, като за целта Ви е необходим ПИК или КЕП. ПИК( персонален идентификационен код) се  издава безплатно от офисите на НАП, може да заявите издаването на ПИК и чрез куриер, като куриерът ще достави заявлението Ви в НАП и ще Ви върне съответния ПИК.  

Може да изтеглите годишната данъчна декларация с баркод от интернет страницата на НАП. След като попълните данъчната си декларация, може да я предоставите на куриерска фирма, за да я достави директно до офиса на НАП, това ще Ви спести време и усилия. През периода на подаване на данъчните декларации, офисите на НАП са пълни с хора и самото подаване отнема доста време. Ако делегирате тази задача на куриера, той ще я подаде вместо Вас, ще изчака за обработването на декларацията Ви и ще Ви върне входящия номер. Подаването на годишните данъчни декларации с куриер е един от най-бързите начини за подаване, ако не я подадете по електронен път. 

Какви са плюсовете да се обърнете към куриерска фирма за подаване на годишната данъчна декларация. Самото подаване на документите става бързо, като заявите куриер онлайн, без да се налага да се редите на опашки. Сигурност и надеждност при подаването на декларациите, нашите пратки се доставят директно от куриера, взел пратката без да се предават на други куриери, самите документи се поставят в куриерски плик, който гарантира конфиденциалността на предоставените ни документи за доставка. Куриерът ще изчака да обработят декларацията Ви и ще Ви върне входящия номер. 

Куриерска фирма, която предлага
предлага услуга градски куриер
доставка на пратка с градски куриер
3 различни вида експресна доставка
доставка с куриер за днес
експресна доставка според времето
оставка на пратка за днес или бърза
изберете куриер фирма доставка
Отворете Google и напишете куриер
доставка за днес с куриер
предпочитана куриерска услуга
Цените за доставка с куриер за днес
Ако използвате куриер за пратка
За да заявите куриер за доставка
услуга доставка за град София
обслужване и качествена доставка на пратка
доставка на важни документи
да се възползвате от градски куриер
има опция за онлайн заявка за куриер
Куриер - защо Ви е нужен такъв?
Нуждаете ли се от спешни куриери
трябва да е при получателя още днес
направете своята заявка за куриер
когато е удобно куриерът да Викуриер
букет от любимия, доставен от куриер
Доставка на цветя с куриер
услуги за доставка на документи
се крие в качеството на услугата
куриерските фирми е удобството
може да заявите куриер, който достав
Заявката за куриер може да бъде
куриерска фирма, чиито услуги
Вашето решение са куриерските услуги
Ако често използвате куриер, можете
Лидерите в бранша на куриерски
изпраща или очаква да получи пратка
различни видове куриерски услуги
Ако доставяте нещо, което е спешно
доставка при получателя още днес
Доставка с тази куриерска услуга
иска пратките му да пристигат бързо
да изберете експресна доставка която
услугата експрес куриер е достъпна и
Всеки иска бърза доставка независимо
онлайн заявка за куриер, доставка

Delegate Куриер София

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
Delegate courier приложение

2020 © Всички права запазени.