top of page
Куриер

Годишната данъчна декларация се попълва от всички физически лица, които през годината са получили доход като едноличен търговец, от лица, които са плащали патентен данък, лица, които са дали или получили заем/и от дружества или граждани с размер на общо над 10 000 лв. или има непогасени остатъци общо над  40 000 лв. от дадени или получени заеми през годината или през предходните пет години, лица, които притежават дялови участия и акции в дружества и недвижима собственост в чужбина и лица, придобили доходи от източници в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък. 

Годишна данъчна декларация не се подава за доходи от трудови договори, за необлагаемите доходи , както и за доходи, които са обложени с окончателен данък, като доходи от лихви по банкови сметки от България. 

Годишна данъчна декларация за физически лица се подава всяка година до 30 април, за предходната година, ако искате да подадете данъчната декларация по куриер, на място в определени пощенски станции срещу входящ номер или в офиса на НАП по постоянен адрес. Ако искате да го направите онлайн, това може да се случи до 31 март, като за целта Ви е необходим ПИК или КЕП. ПИК( персонален идентификационен код) се  издава безплатно от офисите на НАП, може да заявите издаването на ПИК и чрез куриер, като куриерът ще достави заявлението Ви в НАП и ще Ви върне съответния ПИК.  

Може да изтеглите годишната данъчна декларация с баркод от интернет страницата на НАП. След като попълните данъчната си декларация, може да я предоставите на куриерска фирма, за да я достави директно до офиса на НАП, това ще Ви спести време и усилия. През периода на подаване на данъчните декларации, офисите на НАП са пълни с хора и самото подаване отнема доста време. Ако делегирате тази задача на куриера, той ще я подаде вместо Вас, ще изчака за обработването на декларацията Ви и ще Ви върне входящия номер. Подаването на годишните данъчни декларации с куриер е един от най-бързите начини за подаване, ако не я подадете по електронен път. 

Какви са плюсовете да се обърнете към куриерска фирма за подаване на годишната данъчна декларация. Самото подаване на документите става бързо, като заявите куриер онлайн, без да се налага да се редите на опашки. Сигурност и надеждност при подаването на декларациите, нашите пратки се доставят директно от куриера, взел пратката без да се предават на други куриери, самите документи се поставят в куриерски плик, който гарантира конфиденциалността на предоставените ни документи за доставка. Куриерът ще изчака да обработят декларацията Ви и ще Ви върне входящия номер. 

Цена на пратка се изчислява по следния начин:

1.  Определете пратката, в коя от четирите категории попада

Документи - Документна пратка формат А4
Пратка 30x20x20см.  - Пратка с максимални размери до 30x20x20 см.
Пратка 60x30x30см. - Пратка с максимални размери до 60x30x30 см.
Пратка 150x40x40см. - Пратка до 1.5 м. дължина и наведнъж преносима.
Пратка 200x50x50см. - Пратка до 2м. дължина и с не повече от 5 бр. пакети.

 

2. Определете адресите на взимане и доставяне, в коя зона попадат. Зоните се определят според           кварталите в София, всеки квартал попада в определена зона.

 

3. Отворете в Ценовите таблици, таблицата Документи, Пратка 30x20x20см., Пратка 60x30x30см., Пратка 150x40x40см. или Пратка 200x50x50см., според това каква е пратката. Засечете по номерата на зоните за взимане и доставяне. 

** Ценовата таблица е само за гр. София и близките населени места около София. Може да изчислите цената на доставка за друго населено място, чрез калкулатора

bottom of page