Last-Mile - Delivery Management Software 

Delegate software е одобрен от НАП като СУПТО по Наредба-Н18 под №886

Delegatecourier logo | Delegate courier | Delegate куриер

Управлявайте лесно собствените си шофьори...
 

Вид услуга

Админ профил

Куриерски профили

Цена

Изпробвайте сега Delegate software
2 месеца безплатно. 

Last-mile Delivery Management Software

 

18011.png
Управлявай собствените си шофьори  

2 месеца

БЕЗПЛАТНО

без обвързване и скрити клаузи

Повече информация може да получите на office@delegates.eu

Skype демонстрация на функционалностите на софтуера

План BASIC

неограничени

един

50 лева
месечно

1 администраторски профил 
+1 куриерски(шофьорски) профил

UPGRADE

неограничени

+ един

за всеки следващ профил 

20 лева
месечно

АБОНАМЕНТ ЗА 12 МЕСЕЦА

План BASIC

Еднократна такса за 12 месеца
20 лв. на месец

500 лв.
за 12 мес.

UPGRADE

Еднократна такса за 12 месеца
10 лв. на месец

200 лв.
за 12 мес.

Delegate map

Всички цени са в лева без вкл. ДДС

Куриерско приложение

Куриерско приложение

 • Интегрирана с всички мобилни операционни системи

 • Следене на поръчките

 • Възпроизвеждане на адресите в Google maps

 • Нотификации за навременно изпълнение

 • Подредба на заявките по-приоритет

 • Дигитален подпис при доставка на пратка

Админ панел 
 • Въвеждане на поръчките онлайн

 • Статус на поръчките в реално време.

 • Визуализиране на името и подписа на получателя веднага след изпълнение на доставката.

 • Запаметяване на поръчки по образец.

 • История на  поръчките 

 • Експорт в Excel на поръчките

 • Паузиране/ Активиране на заявките

 • Нотификация към получателя с информация за поръчката и куриера/шофьора

Админ панел 

Delegate map

Проследяване 
местоположението 
на шофьорите

в реално време

Пълното представяне на софтуера, може да откриете тук

Индивидуална доработка на функционалности по желание

     За повече информация office@delegates.eu | 02 928 98 98