top of page

Цена на пратка се изчислява по следния начин:

1.  Определете пратката, в коя от четирите категории попада

Документи - Документна пратка формат А4
Пратка 30x20x20см.  - Пратка с максимални размери до 30x20x20 см.
Пратка 60x30x30см. - Пратка с максимални размери до 60x30x30 см.
Пратка 150x40x40см. - Пратка до 1.5 м. дължина и наведнъж преносима.
Пратка 200x50x50см. - Пратка до 2м. дължина и с не повече от 5 бр. пакети.

 

2. Определете адресите на взимане и доставяне, в коя зона попадат. Зоните се определят според           кварталите в София, всеки квартал попада в определена зона.

 

3. Отворете таблицата Документи, Пратка 30x20x20см., Пратка 60x30x30см., Пратка 150x40x40см. или Пратка 200x50x50см., според това каква е пратката. Засечете по номерата на зоните за взимане и доставяне. 

** Ценовата таблица е само за гр. София и близките населени места около София. Може да изчислите цената на доставка за друго населено място, чрез калкулатора

НАДБАВКИ

Фиксиран час

Фиксиран час за взимане или доставяне – интервал 30 минути. За стандартна и икономична доставка фиксираният час не може да бъде по-ранен от 3 часа от момента на заявяването

Връщане на оригиналната обратна разписка с оригинални име и подпис на получателя до 24 ч.

Доставка с връщане на пратка към изпращача в същия ден. Срокът за връщане е идентичен със срока на заявената основна доставка и започва да тече след доставянето и. Пратката за връщане обратно, трябва да може да бъде взета в момента да доставянето на основната пратка. 

Наложен платеж 
Делегирана задача 
Входящ номер  

Вземане на входящ номер при доставяне на пратката и връщането му до подателя на следващия работен ден.

Връщане на документи

Доставка с връщане на обратни документи, приемо-предавателен протокол или друг документ, приложен в пратката, който е необходимо получателят да даде обратно на куриера, в момента на доставянето. Срокът за връщане на обратните документи е до края на следващият работен ден след доставянето на пратката.

bottom of page