top of page

Цена на пратка се изчислява по следния начин:

1.  Определете пратката, в коя от четирите категории попада

Документи - Документна пратка формат А4
Пратка 30x20x20см.  - Пратка с максимални размери до 30x20x20 см.
Пратка 60x30x30см. - Пратка с максимални размери до 60x30x30 см.
Пратка 150x40x40см. - Пратка до 1.5 м. дължина и наведнъж преносима.
Пратка 200x50x50см. - Пратка до 2м. дължина и с не повече от 5 бр. пакети.

 

2. Определете адресите на взимане и доставяне, в коя зона попадат. Зоните се определят според           кварталите в София, всеки квартал попада в определена зона.

 

3. Отворете таблицата Документи, Пратка 30x20x20см., Пратка 60x30x30см., Пратка 150x40x40см. или Пратка 200x50x50см., според това каква е пратката. Засечете по номерата на зоните за взимане и доставяне. 

** Ценовата таблица е само за гр. София и близките населени места около София. Може да изчислите цената на доставка за друго населено място, чрез калкулатора

Цени на бързи доставки

НАДБАВКИ

Фиксиран час на доставка
Фиксиран час

Фиксиран час за взимане или доставяне – интервал 30 минути. За стандартна и икономична доставка фиксираният час не може да бъде по-ранен от 3 часа от момента на заявяването

Обратна разписка

Връщане на оригиналната обратна разписка с оригинални име и подпис на получателя до 24 ч.

Обратен курс

Доставка с връщане на пратка към изпращача в същия ден. Срокът за връщане е идентичен със срока на заявената основна доставка и започва да тече след доставянето и. Пратката за връщане обратно, трябва да може да бъде взета в момента да доставянето на основната пратка. 

Наложен платеж
Наложен платеж 
Делегирана задача
Делегирана задача 
Входящ номер
Входящ номер  

Вземане на входящ номер при доставяне на пратката и връщането му до подателя на следващия работен ден.

Връщане на разписани документи към дотавката
Връщане на документи

Доставка с връщане на обратни документи, приемо-предавателен протокол или друг документ, приложен в пратката, който е необходимо получателят да даде обратно на куриера, в момента на доставянето. Срокът за връщане на обратните документи е до края на следващият работен ден след доставянето на пратката.

bottom of page