Delegatecourier logo | Delegate courier | Delegate куриер

Цена на пратка се изчислява по следния начин:

1.  Определете пратката, в коя от четирите категории попада

    ПИСМО - Малка пратка до 1 кг.
    МИНИ ПАКЕТ - Тегло: до 5 кг., Ролка до 60 см. Размери 60x20x20
    ПАКЕТ - до 20 кг.,1.5м. и наведнъж преносимо
    МАКСИ ПАКЕТ - Тегло: до 50 кг., до 2м. дължина, до 5 бр. пратки

 

2. Определете адресите на взимане и доставяне, в коя зона попадат. Зоните се определят според           кварталите в София, всеки квартал попада в определена зона.

 

3. Отворете таблицата ПИСМО, МИНИ ПАКЕТ, ПАКЕТ или МАКСИ ПАКЕТ, според това каква е пратката.   Засечете по номерата на зоните за взимане  и доставяне.