Цена на пратка се изчислява по следния начин:

1.  Определете пратката, в коя от четирите категории попада

Документи - Документна пратка формат А4
Пратка до 3 кг - Тегло до 3 кг. и максимални размери 30x20x20 см
Пратка до 10 кг - Тегло до 10 кг. и максимални размери 60x30x30 см
Пратка до 20 кг - Тегло до 20 кг. , до 1.5 м. дължина и наведнъж преносимо.
Пратка до 50 кг - Тегло до 50 кг., до 2м. Дължина и до 5 бр. пратки/пакети.

 

2. Определете адресите на взимане и доставяне, в коя зона попадат. Зоните се определят според           кварталите в София, всеки квартал попада в определена зона.

 

3. Отворете таблицата Документи, Пратка до 3 кг, Пратка до 10 кг, Пратка до 20 кг или Пратка до       50кг,  според това каква е пратката.   Засечете по номерата на зоните за взимане  и доставяне. 

** Ценовата таблица е само за гр. София и близките населени места около София. Може да изчислите цената на доставка за друго населено място, чрез калкулатора