Delegate courier 

Ние доставяме още днес! 

градски куриери в София

Delegatecourier logo | Delegate courier | Delegate куриер
 • Delegate куриер Facebook
 • Delegate куриер Instagram
 • Delegate куриер LinkedIn
 • Delegate куриер YouTube
 

Delegate куриер изпълнява делегирани задачи, входиране на документация по инстанции, бързи градски доставки за София със срок на доставка от 1 час до края на работния ден. 
 

​Делегирайте ни не само градските си доставки, но и задачи. Оптимизирайте времето си! 

 
 • Изпълнение на делегирани задачи.
   

 • Доставка на документи и входирането им в ДАНС 
   

 • Съгласуване на проектна документация във всички инстанции. Съгласуване на проекти до разрешение за строеж. Съглласуване на проекти в ЧЕЗ, Софийска вода, Улично осветление, Топлофикация София, Зелена система, ПБЗН, Овергаз и Виваком.
   

 • Входиране на документи в НАП. Заверка на документи в НАП големи данъкоплатци
   

 • Нотариална заверка на пълномощни при нотариус.
   

 • Входиране и придвижване на документация за издаване на разрешение за употреба на лекарствен продукт в Изпълнителна агенция по лекарствата. Входиране на документи относно процедура по взаимно признаване. 
   

 • Входиране на документи при ЧСИ. Входиране на молба за вдигане на запор.

 • Входиране на дела в СГС, СРС и т.н. и връщане на входящ номер още днес.
   

 • Доставка и заверяване на фактури в BILLA, МЕТРО, КОМЕ, Кауфланд, Мегатрон, , Евромаркет, Доверие Брико, ДМ, Санрок и всички останали вериги магазини, изчакване на място за обработването им и връщане на заверените копия в рамките на деня.
   

 • Доставка с градски куриер на застрахователни полици, попълване на полиците при клиента и връщане на подписаните екземпляри още днес.
   

 • Изпращане на пълномощно до митница още днес.​
   

 • Вземане на удостоверение за актуално състояние от Агенция по вписванията и доставка на готовия документ на адрес.
   

 • Експресни доставки и входиране на всички видове документи по инстанции, изчакване на тяхната обработка и взимане на входящ номер, обратна разписка, приемо-предавателен протокол и др.

Всички пратки се доставят директно на получателя, от куриера взел пратката, без да се препредава на други куриери. Това гарантира висока степен на сигурност и конфиденциалност на куриерската услугаПратките се доставят от куриера задължително срещу име и подпис от получателя.

Знаем, че всеки клиент има нужда от индивидуални решения и нашата цел е да свършим работата  по Вашия начин. Ние предлагаме само експресни и професионални куриерски услуги!

Куриерът доставя директно пратката от подател до получател по възможно най-бързия начин (по-бързо от позволеното...) с гарантиран срок за доставка до 90 мин. от приемането. Директни доставки за доставка на същия ден се приемат до 16:30ч.

Куриерът взима пратката от адреса на изпращача и я доставя до посочения адрес на получателя срещу подпис. Пратката се доставя в рамките на същия ден на заявяването със средна продължителност 3 часа от приемането. Заявки за гадски куриер с гарантиран срок на доставка в същия ден се приемат до 15:00ч. Пратките приети след това се доставят по възможност на същия ден, но е възможно да останат за доставка и на следващия ден.

Пратката се доставя по оптимизиран маршрут на куриера със срок на доставка от 3 часа до края на следващия работен ден. Заявки за куриер направени до 13:00 ч. се доставят до края на същия работен ден.  При икономични доставки приети след 13:00 часа, куриерската услуга се изпълнява до края на следващия работе ден.

ЗАЯВЕТЕ КУРИЕР ОНЛАЙН

 
 

Софтуер за доставки