top of page

Експресне испоруке се врше преузимањем пошиљке са адресе пошиљаоца и уз потпис се достављају на наведену адресу примаоца. Курирска услуга „Стандардна достава за 3 сата“ има рок извршења 3 сата од момента пријема на извршење од стране курира (статус Прихваћен).  Када курир прихвати захтев за испоруку ,  у року од 90 минута пошиљку ће преузети пошиљалац а у преостала 3 сата пошиљка ће бити испоручена примаоцу. Време преузимања и испоруке се може одредити на захтев купца уз доплату за "фиксно време".

Градски курир за 3 сата  можете наручити до 15:00 . Испоруке наручене после 15:00 часова врши курир по могућности истог дана, али је могуће остати за испоруку следећег дана.

Стандартна доставка за 3 часа за днес
Доставка за 2 дни

Испорука до краја наредног радног дана....

Пошиљка се испоручује до краја радног дана...

Доставка за днес
90 минутна доставка

Пошиљка се доставља на најбржи могући начин, у року од 90 минута...

bottom of page