top of page

El precio de un envío se calcula de la siguiente manera:

1.  Determinar qué envío cae en cuál de las cuatro categorías

Documentos - Envío de documentos A4
Envío 30x20x20cm.
  - Envío con dimensiones máximas hasta 30x20x20 cm.
Envío 60x30x30cm. - Envío con dimensiones máximas hasta 60x30x30 cm.
Envío 150x40x40cm. - Envío de hasta 1,5 m de largo y portátil a la vez.
Envío 200x50x50cm. - Embarque hasta 2 m. longitud y no más de 5 piezas. paquetes

 

2. Determinar las direcciones de recogida y entrega en que zona se encuentran. Las zonas se determinan de acuerdo con       barrios en Sofía, cada barrio cae en un área determinada.

 

3. Abra la mesa Documentos, Envío 30x20x20cm., Envío 60x30x30cm., Envío 150x40x40cm. o Envío 200x50x50 cm, según envío. Consulta los números de zona de recogida y entrega. 

** La tabla de precios es solo para la ciudad de Sofía y los asentamientos cercanos alrededor de Sofía. Puede calcular el precio de envío para otra ubicación usando la calculadora

НАДБАВКИ

Фиксиран час

Фиксиран час за взимане или доставяне – интервал 30 минути. За стандартна и икономична доставка фиксираният час не може да бъде по-ранен от 3 часа от момента на заявяването

Връщане на оригиналната обратна разписка с оригинални име и подпис на получателя до 24 ч.

Доставка с връщане на пратка към изпращача в същия ден. Срокът за връщане е идентичен със срока на заявената основна доставка и започва да тече след доставянето и. Пратката за връщане обратно, трябва да може да бъде взета в момента да доставянето на основната пратка. 

Наложен платеж 
Делегирана задача 
Входящ номер  

Вземане на входящ номер при доставяне на пратката и връщането му до подателя на следващия работен ден.

Връщане на документи

Доставка с връщане на обратни документи, приемо-предавателен протокол или друг документ, приложен в пратката, който е необходимо получателят да даде обратно на куриера, в момента на доставянето. Срокът за връщане на обратните документи е до края на следващият работен ден след доставянето на пратката.

bottom of page