top of page
Куриер

Има различни видове доставки на пратки: доставка на пратка в рамките на деня, доставка на пратка за следващ ден, отложена доставка на пратка...Това са само малка част от различните видове доставки, според времето на изпълнение. 

В тази статия ще се опитаме да Ви дадем по-подробна информация относно  основните категории доставки на пратки.

Най-често срещаната куриерска услуга е доставка на пратка според времето за изпълнение е доставката за следващия работен ден. При този тип пратки, те се заявяват от предходния ден и се предават на куриера в края на деня. Те трябва да бъдат доставени в рамките на следващия работен ден. Повече куриерски фирми извършват такъв тип доставки ежедневно за градовете, а когато бъде насочена дадена пратка към по-малко населено място или село, доставката се извършва по график на посещение на даденото населено място от куриер. Най-често за малките населени места графика е два пъти седмично. 

Друг случай е доставка на пратка за днес или бърза доставка. При този тип услуга пратка се взима още същия ден на заявяването и се доставя в същия ден. При доставките в рамките на деня има различни услуги, според спешността на доставката - директна доставка за 90 минути, доставка за 3 часа, доставка, в рамките на работния ден. Доставка в рамките на деня е много гъвкава и комплексна услуга, чрез която Вие може да удовлетворите максимално нуждите на клиентите ако изпращате към тях. Също така, ако изпращате важни документи, това е правилната услуга. Посредством  доставката в рамките на деня или по-бърза, документите Ви ще са при получателя още днес, без да се притеснявате за крайни срокове или обърквания. 

Последната от основните категории доставки според времето за изпълнение е отложена доставка на пратка. При този тип доставка, Вие заявявате, че се нуждаете от куриер на точно определена дата, този тип доставки е много характерен, когато се налага да изпращате много голям обем пратки наведнъж. Често се използва от компании, които произвеждат продукция и се изчаква събирането на цялата заявка от страна на клиента. 

И трите вида доставки имат своите плюсове и минуси, но когато избирате вид доставка трябва да се съобразите със спецификите на продукта, който изпращате и нуждите на клиента. Най-рационалното решение е да предоставите възможност на клиента сам да избира, кой от трите типа доставка желае. По този начин клиентите Ви ще бъдат доволни, а какво по-хубаво от щастливи и доволни клиенти

bottom of page