top of page
"Direct" до 90 минути 
за най-спешните доставки в София 

При заявка на директна доставка, пратката се доставя директно от адреса на подателя до адреса на получателя от куриера по възможно най-бързия начин. Срокът на директните градски доставки е 90 минути от момента на приемането ѝ за изпълнение (статус Приета). След като заявката бъде приета за изпълнение от куриер, до 30 минути пратката ще бъде взета от подателя и в остатъка до 90-тата минута, тя ще бъде доставена на получателя.


Куриерската услуга „Директна доставка до 90 минути“ може да бъде заявена до 16:30 часа.

Директна доставка за 90 минути
Доставка за 2 дни

Доставка до края на следващия работен ден....

Пратката се доставя до края работния ден...

Доставка за днес

Пратката се доставя в рамките на до 3 часа...

Доставка за 3 часа
bottom of page