"Direct" до 90 минути - за най-спешните доставки в София 

При заявка на директна доставка, пратката се доставя директно от адреса на подателя до адреса на получателя от куриера по възможно най-бързия начин. Срокът на директните градски доставки е 90 минути от приемането на заявката от куриер. След като заявката бъде приета за изпълнение от куриер, до 45 минути пратката ще бъде взема от подателя и в остатъка до 90 минути, тя ще бъде доставена на получателя.
Куриерската услуга „Директна доставка до 90 минути“ може да бъде заявена до 16:30 часа.

Please reload