top of page

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE PENTRU RELAȚIILE CU UTILIZATORII EOOD „DIRECT.BG” CU CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE № 0086 / 21.04.2010 PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR DE CURIER SERVICIUL TERTER

SECȚIUNEA I

Obiectul și prevederile generale

1. Acești Termeni și Condiții Generale ale contractului dintre DIRECT.BG EOOD, denumite în continuare DELEGATI și utilizatorii săi finali, reglementează termenii și condițiile pentru furnizarea serviciilor poștale.

2. Acești Termeni și Condiții Generale sunt obligatorii pentru DELEGATI și UTILIZATOR și fac parte integrantă din contractul individual încheiat între aceștia, dacă este cazul.

Utilizatorii finali ai serviciilor pot fi toate persoanele fizice, precum și comercianții individuali și persoanele juridice.

SECȚIUNEA II

Domeniul de aplicare și caracteristicile serviciilor

4. DELEGATII furnizeaza urmatoarele servicii de curierat rapid, precum si servicii suplimentare acestora, pe teritoriul orasului Sofia cu termen de executie fix, care incepe din momentul acceptarii comenzii de catre curier in vederea executarii. Momentul de acceptare este considerat a fi momentul exact la care curierul a confirmat executarea comenzii in platforma online a DELEGATII.​

4.1.  DELEGAȚII oferă următoarele servicii de curierat prin intermediul rețelei sale consacrate:  ​

4.1.1.   Livrare directă.

4.1.2.   Livrare Standard.

4.1.3.   Economic.

4.2.  Serviciile suplimentare pe care DELEGATI le furnizeaza sunt:  ​

4.2.1.   Timp fix - timp fix pentru colectare sau livrare - interval 30 minute.

4.2.2.   Sarcină delegată - introducerea unui document într-o instanță. Se așteaptă procesarea documentelor. Obțineți un număr de intrare. Executarea unei sarcini delegate în afara serviciului standard de curierat.

4.2.3.   Sejur curier - sejur curier peste 10 minute.

4.2.4.   Ramburs la livrare - livrarea unui transport contra plată de către destinatar a unei sume determinate de expeditor în limita sumei de 100 BGN.

4.2.5.   Primire - notificarea expeditorului cu document care atestă livrarea expedierii către destinatar, confirmată prin semnătura persoanei care a acceptat expedierea pe documentul de primire sau absență a destinatarului sau refuzul acestuia de a accepta expedierea, certificată de o înregistrare pe document.

Tarif retur - expediere cu retur la expeditor in aceeasi zi lucratoare pentru returnarea numerar la livrare, documente timbrate, bon de retur etc.

SECȚIUNEA III

Condiții de acces

5. DELEGATII vor asigura acces egal pentru toti clientii la serviciile furnizate.

6. Contractul dintre DELEGATI si UTILIZATOR se considera incheiat cu livrarea trimiterii postale catre curier.

7. Acceptarea unei expedieri pentru livrare se efectuează de către un curier care vizitează adresa specificată de abonat la cerere sau la un program prestabilit. Expedierea este livrată destinatarului adresei contra semnăturii.

În cazul unei adrese greșite, livrarea adresei curente către destinatar este redirecționată, după acordul solicitantului. Suma pentru noua livrare se datorează din țara care a solicitat modificarea.

În cazul în care nu a existat nicio persoană la adresă care să accepte expedierea, solicitantul va fi anunțat, care va plăti pentru fiecare vizită ulterioară ca transport separat.

SECȚIUNEA IV

Cerințe de calitate și eficiență a serviciilor

8. Termen de livrare

8.1. Termenul de livrare al transportului depinde de tipul acesteia si incepe din momentul acceptarii comenzii de catre curier pentru executare. Momentul de acceptare este considerat a fi momentul exact la care curierul a confirmat executarea comenzii in platforma online a DELEGATII.

8.1.1.   Livrare directa cu un termen de pana la 90 minute de la data acceptarii comenzii prin curier.

8.1.2.   Livrare standard cu un termen de pana la 3 ore de la data acceptarii comenzii prin curier.

8.1.3.   Livrare economica cu un timp de livrare de 3 ore pana la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare.

8.1.4.   Termenul limită de plată a sumelor din serviciul „ramburs la livrare”, precum și de returnare a documentului „Retur bon” este de până la 24 de ore de la livrarea expedierii.

9.  Atunci când DELEGATII livrează expedierea mai târziu decât termenul convenit, consumatorul are dreptul la despăgubiri conform punctului 20 din CGA

SECȚIUNEA V

Modalitati de plata

10. Prețurile serviciilor sunt stabilite de operatorul poștal, conform cerințelor Legii Serviciilor Poștale și sunt plătite în avans de către consumatori. Plata se face in numerar sau prin transfer bancar in termen de zece zile de la primirea facturii.

11. Serviciile poștale pot fi plătite și în termenele stabilite în conformitate cu contractele individuale încheiate la punctul 2 din prezentele Condiții generale.

12. Preturile pentru plata serviciilor sunt indicate pe tipuri in lista de preturi a DELEGATII.

12.1.   Prețurile de la punctul 12 vor fi furnizate Comisiei de Reglementare a Comunicațiilor pentru informare în termen de 10 zile înainte de intrarea lor în vigoare.

12.2.   Lista de preturi DELEGATI este publicata pe site-ul DELEGATII.

12.3.   Prețurile specificate în contractul individual la punctul 2 nu pot fi mai mari decât prețurile de la punctul 12.

SECȚIUNEA VI

Conditii de acceptare si livrare a trimiterilor postale

13.   DELEGATII accepta expedieri de la consumatori intr-o forma care sa indeplineasca urmatoarele cerinte: Ambalajul trebuie sa fie fiabil pentru protectia obiectului, sa asigure fermitatea si fiabilitatea expedierii, sa aiba izolarea interioara si exterioara a obiectelor impotriva deteriorarii mecanice. Livrările acoperite doar cu folie de polietilenă și/sau hârtie subțire sunt considerate neambalate și nu sunt acceptate de curier pentru execuție. Odată ce transportul a fost primit de către expeditor, acesta a fost acceptat de operator și se consideră a fi ambalat corespunzător. Ambalajul care nu protejează articolul împotriva riscurilor obișnuite ale transportului este nepotrivit și poate fi refuzat.

SECȚIUNEA VII

Drepturile și obligațiile consumatorilor și ale operatorilor poștali

14.   Consumatorii au dreptul la:

14.1.  să solicite încheierea unui contract pentru utilizarea tuturor serviciilor poștale oferite de DELEGATI;

14.2.  să primească serviciile din Secțiunea II cu calitatea și parametrii serviciilor, conform pct. 8 și pct. 9;

14.3.  să primească informații complete despre caracteristicile și parametrii serviciilor oferite la punctul 4;

14.4.  să depună cereri, reclamații și propuneri și să primească răspunsuri în termenul de la punctul 17.4. a acestor Termeni și Condiții Generale;

14.5.  să adreseze reclamații și semnale Comisiei de Reglementare în Comunicații;

14.6.  să primească despăgubiri pentru daunele cauzate de DELEGATI în conformitate cu Secțiunea IX;

14.7.  să-și recupereze expediția în cazul în care destinatarul refuză să o accepte, plătind DELEGATII suma corespunzătoare pentru cursul de retur.

15.  Utilizatorii se angajează:

15.1.  pentru a pregăti expedierea într-o formă care îndeplinește cerințele de la punctul 13

15.2.  să plătească anticipat prețul serviciului, conform prețurilor anunțate la punctul 12, cu excepția cazului în care se prevede altfel în contractul individual sau acordul suplimentar;

15.3.  să răspundă pentru daunele cauzate DELEGATILOR, iar răspunderea acestora va fi proporțională cu prejudiciul suferit.

15.4.  Utilizatorii sunt obligați să furnizeze cele mai complete și corecte informații despre destinatarul expedierii.

16.  DELEGATII are dreptul la:

16.1.  solicita ca transportul să fie într-o formă adecvată și într-un ambalaj pentru transport care să nu pună în pericol integritatea sau conținutul altor loturi;

16.2.  să nu accepte transporturi care nu îndeplinesc cerințele punctului 13 sau care conțin substanțe sau materiale interzise pentru transport, enumerate la punctul 18;

16.3.  să primească despăgubiri de la consumatori pentru daunele cauzate de expedițiile lor către DELEGATI sau alte transporturi;

16.4.  pentru a incheia contracte individuale si/sau acorduri pentru servicii suplimentare.

17.  DELEGATI se obliga:

17.1.  să garanteze tuturor utilizatorilor acces egal la serviciile oferite;

17.2.  să păstreze secretul corespondenței în timpul și după efectuarea serviciului;

17.3.  să ofere utilizatorilor informații cu privire la toate caracteristicile serviciilor, inclusiv prețurile acestora, precum și la solicitarea utilizatorilor informații cu privire la termenii și condițiile de utilizare a serviciilor;

17.4.  să ia în considerare și să ia opinii cu privire la solicitările, reclamațiile și sugestiile consumatorilor în termen de o lună de la data depunerii acestora;

17.5.  să țină și să țină un registru al cererilor, plângerilor și propunerilor primite, motivele și temeinicia acestora și acțiunile întreprinse în urma examinării acestora. Datele din registru sunt stocate pe o perioadă de 12 luni, cu respectarea normelor actuale de protecție a datelor cu caracter personal;

17.6.  pentru a despăgubi consumatorii în conformitate cu Secțiunea IX.

17.7.  să informeze Consumatorii în cel mai scurt timp cu privire la restricțiile în furnizarea de servicii impuse de autoritățile competente în circumstanțe excepționale sau în legătură cu securitatea și apărarea națională a țării;

17.8.  să efectueze serviciul plătit de consumator cu parametrii de calitate definiți la pct. 8 și pct. 9.

17.9.  să-și plaseze Termenii și condițiile generale și listele de prețuri în locuri vizibile din birouri și pe site-ul său web și să le furnizeze gratuit utilizatorilor la cerere.

SECȚIUNEA VIII

Articole și substanțe interzise

18.  DELEGATI, interzice introducerea in trimiterile postale interne si internationale a urmatoarelor articole si substante:

18.1.  Substanțe narcotice, amețitoare, psihotrope și otrăvitoare;

18.2.  Arme, explozivi, substanțe și obiecte incendiare sau alte periculoase;

18.3.  Articole și substanțe care, prin natura sau ambalajul lor, pun în pericol viața și sănătatea angajaților DELEGATII sau a altora sau pot contamina sau deteriora alte loturi și echipamente;

18.4.  Materiale religioase ale sectelor și organizațiilor interzise sau neînregistrate în țară;

18.5.  monumente culturale mobile pentru care nu a fost eliberat permis sau certificat;

18.6.  Monedele, bancnotele, bancnotele, cecurile de călătorie, obiectele de valoare pentru expeditor, platina, aurul, argintul, pietrele prețioase prelucrate sau neprelucrate și alte obiecte de valoare nu pot fi plasate în trimiterile poștale, cu excepția trimiterilor cu valoare declarată. .

18.7.   Băuturi alcoolice îmbuteliate care se încadrează la codul NC 2208 cu timbre de accize care indică cantitatea nominală în litri, mai mică sau mai mare decât capacitatea sticlei respective (Art. 99, alin. 1, pct. 2 din ZADS);

18.8.   Băuturi alcoolice îmbuteliate cu cod NC 2208 fără etichetă de accize, atunci când una cu etichetă de accize obligatorie, aplicată cu etichetă de accize falsă sau contrafăcută sau cu etichetă de accize expirată (Art. 99, alin. 1, pct. 3 din ZADS);

18.9.   Băuturi alcoolice îmbuteliate care se încadrează la codul NC 2208 cu etichetă de accize DUTY FREE (Art. 99, alin. 1, pct. 4 din ZADS);

18.10.  Produsele din tutun fără etichetă de accize, atunci când aceasta este obligatorie, aplicate cu etichetă de accize falsă sau contrafăcută sau cu etichetă de accize au expirat (Art. 99, alin. 2, pct. 2 din ZADS);

18.11.  Produse din tutun în vrac sau în bucăți individuale și bucăți de ambalaj deschis, cu excepția cazurilor de vânzare a trabucurilor rulate manual (articolul 99, alin. 2, pct. 3 din ZADS);

18.12.  Produse din tutun cu o inscripție care trebuie să conțină cuvintele DUTY FREE (Art. 99, alin. 2, pct. 4 din ZADS);

18.13.  Țigări rulate manual sau țigări din semifabricate cu filtru, în cantitate mai mare de 40 de bucăți (Art. 99, alin. 2, pct. 5 din ZADS);

18.14.  Deșeurile de tutun care nu constituie tutun de fumat (pentru pipe și țigări) în sensul art. 12 din ZADS, cu excepția excepțiilor prevăzute de lege (Art. 99, alin. 2, pct. 6 din ZADS);

18.15.  Produse din tutun cu etichetă de accize valabilă în Bulgaria, care sunt trimise spre vânzare de către comercianții care nu dețin autorizație pentru vânzarea produselor din tutun (articolul 100a, alineatul 1 din ZADS);

18.16.  Produsele din tutun cu o etichetă de accize valabilă în Bulgaria, care sunt trimise spre vânzare de către persoane fizice care nu sunt persoane fizice (articolul 100a, alineatul 2 din ZADS);

18.17.  Băuturi alcoolice vrac (neîmbuteliate) care se încadrează la codul NC 2208 și au o tărie alcoolică de 15% MA1 sau mai mult. (art. 101, alin. 1 și 2 din ZADS);

18.18.  Băuturi alcoolice cu codul NC 2208 și cu un conținut de alcool egal și mai mare de 15% MA1, în ambalaje (sticle) din plastic de peste 0,5 litri (articolul 101, alineatele 3 și 4 din ZADS).

SECȚIUNEA IX

Reclamații și proceduri de compensare

19.   Consumatorii au dreptul de a se plânge în cazul transporturilor deteriorate, pierdute, jefuite sau distruse, precum și în cazul nerespectării standardelor de calitate și nerespectării de către DELEGATI a obligațiilor contractuale.

20.   Pentru cele considerate a fi pretenții justificate, cuantumul despăgubirii este următorul:

A)     Pentru livrarea intarziata - cand expedierea este livrata mai tarziu decat ora convenita, compensatia este egala cu valoarea serviciului platit.

  b) Pentru coletele poștale returnate, când nu există motive de nepredare, compensația este egală cu valoarea serviciului plătit.​

c) Pentru trimiterile poștale pierdute, total sau parțial deteriorate sau jefuite - operatorul datorează despăgubiri de până la 100 BGN (o sută de BGN) per trimitere, la prezentarea dovezilor corespunzătoare care să ateste valoarea trimiterii și prejudiciul.​

d) La o reclamație rezonabilă depusă de Utilizator pentru nerespectarea termenului de plată Ramburs, DELEGATII datorează despăgubiri până la valoarea serviciului Ramburs la Livrare specificată în Tariful Operatorului.
 

21.   Consumatorii își exercită dreptul conform punctului 19 depunând reclamații și reclamații către DELEGATI.

22.   DELEGAȚII acceptă doar reclamații scrise depuse în termen de 6 luni de la data acceptării expedierii. Declaratia scrisa se depune la biroul DELEGATII din Sofia, Str. Raina Knyaginya nr. 7, Impreuna cu document de transport atasat. DELEGATI nu raspunde la reclamatiile depuse dupa acest termen, precum si la reclamatiile fara protocol semnat pentru expedierea avariata.

23.   Termenul limită de răspuns la o reclamație este de 30 de zile.

SECȚIUNEA X

Procedura de solutionare a litigiilor si alte conditii esentiale pentru furnizarea si utilizarea serviciilor postale

24.  Litigiile dintre DELEGATI si UTILIZATOR se solutioneaza prin negocieri directe intre acestia. În caz de dezacord, oricare dintre părți poate solicita asistența

Comisia de Reglementare în Comunicații sau să sesizeze litigiul instanței bulgare competente.

SECȚIUNEA a XI-a

Date personale

25. DELEGATI prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de utilizatori pentru a-si desfasura activitatile comerciale legale in conformitate cu legislatia aplicabila, inclusiv in calitate de operator care furnizeaza servicii postale neuniversale. DELEGATI prelucreaza date cu caracter personal privind identitatea fizica a utilizatorilor, care pot fi dezvaluite si furnizate tertilor persoane fizice si juridice in cazurile prevazute de legislatia aplicabila, precum si pentru prestarea serviciilor prestate de catre DELEGATI. Prin utilizarea serviciilor DELEGAȚI, utilizatorii sunt de acord cu politica de confidențialitate DELEGAȚI disponibilă la www.delegatecourier.eu/privacy-notice. Dezacordul cu politica de confidentialitate inseamna refuzul consumatorilor de a intra intr-o relatie contractuala cu DELEGATI.

bottom of page